Rasfoire documente

Regulamentul 1159/30-oct-2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Notificare din 31-oct-2014 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Directiva 2014/101/UE/30-oct-2014 de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/749/UE/23-oct-2014 de numire a Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/756/UE/29-oct-2014 privind restricţionările autorizaţiilor pentru produse biocide care conţin IPBC şi propiconazol, notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/757/UE/29-oct-2014 privind restricţiile de autorizare a unui produs biocid care conţine IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/760/UE/29-oct-2014 privind o măsură luată de Germania, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului, de retragere de pe piaţă şi de interzicere a introducerii pe piaţă a costumelor de protecţie împotriva căldurii ''Hitzeschutzanzug FW Typ 3''

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Regulamentul 1163/22-oct-2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41)

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Regulamentul 1160/30-oct-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista ţărilor şi teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Regulamentul 1161/30-oct-2014 de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Regulamentul 1162/30-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/750/PESC/30-oct-2014 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/751/PESC/30-oct-2014 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/752/UE/30-oct-2014 privind echivalenţa dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărţile centrale şi cerinţele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/753/UE/30-oct-2014 privind echivalenţa dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărţile centrale şi cerinţele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/754/UE/30-oct-2014 privind echivalenţa dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărţile centrale şi cerinţele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/755/UE/30-oct-2014 privind echivalenţa dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărţile centrale şi cerinţele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/758/UE/29-oct-2014 de respingere a refuzului de autorizare a unui produs biocid notificat de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Decizia 2014/759/UE/29-oct-2014 de modificare a anexei III la Decizia 2007/777/CE în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală privind prezenţa de Trichinella din modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne provenite de la porcine domestice

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014

Recomandarea 2014/761/UE/29-oct-2014 privind aplicarea normelor pieţei interne a energiei între statele membre ale UE şi părţile contractante la Comunitatea Energiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2014