Rasfoire documente

Rectificare din 30-oct-2014 la Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1151/04-iun-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1152/04-iun-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1153/29-oct-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 198/2006 în ceea ce priveşte datele care trebuie colectate şi cerinţele referitoare la eşantionare, precizie şi calitate

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1154/29-oct-2014 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1155/29-oct-2014 de corectare a versiunii în limba suedeză a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei cu privire la taxele plătite Agenţiei Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1156/29-oct-2014 de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 1135/2009 al Comisiei de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de anumite produse originare sau expediate din China şi de abrogare a Deciziei 2008/798/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1157/29-oct-2014 de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 141/2007 al Comisiei privind cererea de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, a unităţilor din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piaţă aditivi pentru hrana animalelor din categoria ''coccidiostatice şi histomonostatice''

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Regulamentul 1158/29-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Decizia 2014/747/UE/28-oct-2014 de numire a unui membru danez şi a unui supleant danez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Decizia 2014/748/UE/28-oct-2014 privind o măsură luată de Germania în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului de interzicere a introducerii pe piaţă a centurilor de siguranţă de tipurile FHA, FHB şi FSmS pentru pompieri

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014

Rectificare din 30-oct-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline şi al măslinelor de masă

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2014