Rasfoire documente

Directiva 2014/94/UE/22-oct-2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1134/23-oct-2014 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VIIb-k, VIII, IX şi X şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1135/24-oct-2014 privind autorizarea unei menţiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1136/24-oct-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 283/2013 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii privind procedurile referitoare la produsele de protecţie a plantelor

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1137/27-oct-2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte manipularea anumitor organe de la animale, destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1138/27-oct-2014 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ca aditiv furajer pentru scroafe (titularul autorizaţiei Adisseo France S.A.S.)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1139/27-oct-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru anghinare, dovlecei, portocale, clementine, mandarine şi satsuma, lămâi, mere şi pere

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Regulamentul 1140/27-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014

Decizia 2014/738/UE/09-oct-2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral şi a gazului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2014