Rasfoire documente

Rectificare din 24-oct-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/730/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1125/19-sep-2014 de completare a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la suma minimă a asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanţiei comparabile pe care intermediarii de credit trebuie să o deţină

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1126/17-oct-2014 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de asulam, cianamidă, dicloran, flumioxazin, flupirsulfuron-metil, picolinafen şi propisoclor din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1127/20-oct-2014 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamidă şi piridat din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1128/21-oct-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre şi ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1129/21-oct-2014 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele Vb şi VIa de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1131/23-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Decizia 2014/737/UE/09-oct-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, referitor la înlocuirea Protocolului nr. 4 privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă la respectivul acord cu un nou protocol care, în ceea ce priveşte regulile de origine, să facă trimitere la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Rectificare din 24-oct-2014 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Rectificare din 24-oct-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1105/2014 al Consiliului din 20 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014

Regulamentul 1130/22-oct-2014 de deschidere, pentru anul 2015, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniunea Europeană de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2014