Rasfoire documente

Regulamentul 1086/14-oct-2014 de interzicere a pescuitului de peşte-pescar în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1087/14-oct-2014 de stabilire a unei interdicţii privind pescuitul de vulpi şi pisici de mare în apele Uniunii din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1088/14-oct-2014 de interzicere a pescuitului de specii de cardină în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1089/16-oct-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 de stabilire a soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1090/16-oct-2014 de aprobare a permetrinului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 8 şi 18

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1091/16-oct-2014 de aprobare a tralopirilului ca substanţă activă nouă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 21

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1092/16-oct-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea îndulcitorilor în anumite paste tartinabile din fructe sau legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1093/16-oct-2014 de modificare şi de rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea anumitor coloranţi în brânza maturată aromatizată

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1094/16-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Regulamentul 1095/16-oct-2014 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 decembrie 2014-28 februarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Decizia 2014/716/UE, Euratom/15-oct-2014 de adoptare a listei celorlalte personalităţi pe care Consiliul le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei, precum şi de abrogare şi de înlocuire a Deciziei 2014/648/UE, Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Rectificare din 17-oct-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 46/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014

Rectificare din 17-oct-2014 la Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2014