Rasfoire documente

Directiva 2014/96/UE/15-oct-2014 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Regulamentul 1081/13-oct-2014 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Regulamentul 1082/13-oct-2014 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII, IX şi X de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Regulamentul 1083/15-oct-2014 privind autorizarea unui preparat de Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru hrana scroafelor

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Regulamentul 1084/15-oct-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea difosfaţilor (E 450) ca agent de afânare şi corector de aciditate în aluaturi gata preparate pe bază de drojdie

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Regulamentul 1085/15-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Rectificare din 16-oct-2014 la Decizia 2014/314/UE a Comisiei din 28 mai 2014 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apă

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Directiva 2014/97/UE/15-oct-2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce priveşte înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014

Directiva 2014/98/UE/15-oct-2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la directivă, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2014