Rasfoire documente

Decizia 2014/713/UE/13-oct-2014 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare pentru 2015

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Decizia 2014/711/UE/24-sep-2012 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Protocol din 14-apr-2014 la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Regulamentul 1073/09-oct-2014 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa şi VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Regulamentul 1074/09-oct-2014 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele Uniunii din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Regulamentul 1075/10-oct-2014 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Regulamentul 1076/13-oct-2014 privind autorizarea unui preparat conţinând extractul de aromă de fum ''2b0001'' ca aditiv pentru hrana câinilor şi pisicilor

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Regulamentul 1077/13-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Decizia 2014/712/UE/08-oct-2014 de numire a unui supleant danez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014