Rasfoire documente

Regulamentul 1062/04-aug-2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Regulamentul 1063/07-oct-2014 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VIII de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Regulamentul 1064/07-oct-2014 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIf şi VIIg de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Regulamentul 1065/07-oct-2014 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX şi X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Regulamentul 1066/09-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Decizia 2014/703/UE/08-oct-2014 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce priveşte aprobarea unui program de control pentru eradicarea rinotraheitei infecţioase bovine în Belgia şi statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecţioasă bovină pentru landul Turingia din Germania

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Decizia 2014/704/UE/08-oct-2014 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014

Rectificare din 10-oct-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2014