Rasfoire documente

Decizia 2014/692/UE, Euratom/29-sep-2014 de modificare a regulamentului de procedură al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014

Decizia 2014/691/UE/29-sep-2014 de modificare a Deciziei 2014/668/UE privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte titlul III (cu excepţia dispoziţiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanţilor ţărilor terţe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părţi) şi titlurile IV, V, VI şi VII din acord, precum şi a anexelor şi protocoalelor aferente

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014

Decizia 2014/693/UE/29-sep-2014 de numire a unui membru polonez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014

Decizia 2014/694/UE/29-sep-2014 de numire a trei membri francezi şi a doi supleanţi francezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014

Regulamentul 1043/02-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014

Regulamentul 1042/25-iul-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2014