Rasfoire documente

Decizia 2014/680/UE, Euratom/24-sep-2014 privind numirea unor judecători în cadrul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1028/26-sep-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul cerului unic european

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1029/26-sep-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1032/29-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/681/UE, Euratom/24-sep-2014 privind numirea unui judecător în cadrul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/682/UE/25-sep-2014 de numire a unui supleant bulgar în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/683/UE/25-sep-2014 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/684/UE/25-sep-2014 de numire a nouă membri greci şi a doisprezece supleanţi greci în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/685/PESC/29-sep-2014 de modificare a Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (1) % EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/686/UE/03-iul-2014 privind ajutorul de stat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) pus în aplicare de Belgia - Schemă de garantare care protejează acţiunile membrilor persoane fizice ai cooperativelor financiare

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Decizia 2014/687/UE/26-sep-2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei şi cartonului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1033/29-sep-2014 de stabilire a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1031/29-sep-2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1030/29-sep-2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele şi datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate în vederea identificării instituţiilor globale de importanţă sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1025/25-iul-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună, în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare pentru adoptarea anumitor măsuri

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1026/25-iul-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unui număr de ţări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014

Regulamentul 1027/25-iul-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unui număr de ţări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2014