Rasfoire documente

Notificare din 27-sep-2014 privind intrarea în vigoare a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Notificare din 27-sep-2014 privind intrarea în vigoare, pentru Uniune, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1012/25-sep-2014 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1340/2008 privind comerţul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană şi Republica Kazahstan, ca urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1013/26-sep-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1014/22-iul-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1015/22-iul-2014 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 154/2013 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1016/22-iul-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1017/24-sep-2014 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1018/24-sep-2014 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI, VII şi XII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1019/25-sep-2014 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în apele UE şi în apele internaţionale din zonele VI, VII şi VIII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1020/25-sep-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1021/26-sep-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1022/26-sep-2014 de modificare pentru a 220-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1023/26-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Regulamentul 1024/26-sep-2014 de stabilire a coeficientului de alocare aplicabil cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse de la 8 la 14 septembrie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 891/2009 şi de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 170/2013 în sectorul zahărului şi de suspendare a depunerii acestor cereri de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Decizia 2014/675/UE/25-sep-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la o modificare a anexei II la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Decizia 2014/676/UE/25-sep-2014 de numire a unui supleant ceh în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Decizia 2014/677/UE/25-sep-2014 de numire a unui membru neerlandez şi a patru supleanţi neerlandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Decizia 2014/678/PESC/26-sep-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014

Decizia 2014/679/UE/25-sep-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/270/UE în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare şi în ceea ce priveşte circulaţia către unităţile de ambalare a tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate, în scopul prevenirii răspândirii în Uniune a organismelor Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner)

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2014