Rasfoire documente

Regulamentul 994/13-mai-2014 de modificare a anexelor VIII şi VIII^c la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexelor II, III şi VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 995/18-sep-2014 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele II şi IV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 996/18-sep-2014 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele Vb, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 997/19-sep-2014 de interzicere a pescuitului de sebastă în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zona V, precum şi în apele internaţionale din zonele XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 998/22-sep-2014 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIf şi VIIg de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 1000/23-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014

Regulamentul 999/23-sep-2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2014