Rasfoire documente

Decizia BCE/2014/38/01-sep-2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Decizia 2014/668/UE/23-iun-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte titlul III (cu excepţia dispoziţiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanţilor ţărilor terţe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părţi) şi titlurile IV, V, VI şi VII din acord, precum şi a anexelor şi protocoalelor aferente

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Act Final din 27-iun-2014 dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi UCRAINA, pe de altă parte, în ceea ce priveşte acordul de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Decizia 2014/669/UE/23-iun-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanţilor ţărilor terţe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părţi

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Decizia 2014/670/Euratom/23-iun-2014 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Regulamentul 987/18-sep-2014 de interzicere a pescuitului de langustină în unitatea funcţională 16 din subzona ICES VII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Regulamentul 988/18-sep-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru produsele agricole originare din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Regulamentul 989/19-sep-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru produsele agricole originare din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014

Regulamentul 990/19-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2014