Rasfoire documente

Regulamentul 970/12-sep-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcţiilor reţelei de management al traficului aerian (ATM)

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Regulamentul 969/12-sep-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea ascorbatului de calciu (E 302) şi a alginatului de sodiu (E 401) în anumite fructe şi legume neprelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Regulamentul 966/12-sep-2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru propionat de calciu

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Regulamentul 967/12-sep-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''lufenuron''

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Regulamentul 968/12-sep-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 170/2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Regulamentul 971/12-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014

Recomandarea 2014/663/UE/11-sep-2014 de modificare a anexei la Recomandarea 2013/711/UE privind reducerea prezenţei dioxinelor, a furanilor şi a bifenililor policloruraţi în produsele alimentare şi în hrana pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2014