Rasfoire documente

Regulamentul 959/08-sep-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 960/08-sep-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 961/08-sep-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 962/29-aug-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pescabivona (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 963/29-aug-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Zazrivske vojky (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 965/11-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Decizia 2014/658/PESC/08-sep-2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Decizia 2014/659/PESC/08-sep-2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Decizia 2014/660/UE/11-sep-2014 privind modelul de acord de finanţare pentru contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună şi de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Recomandarea 2014/661/UE/10-sep-2014 privind monitorizarea prezenţei a 2- şi 3-monocloropropan-1,2-diol (2- şi 3-MCPD), a esterilor acizilor graşi de 2- şi 3-MCPD şi a esterilor acizilor graşi de glicidil în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Recomandarea 2014/662/UE/10-sep-2014 privind bunele practici pentru prevenirea şi reducerea prezenţei alcaloizilor din opiu în seminţe de mac şi în produsele pe bază de seminţe de mac

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Rectificare din 12-sep-2014 la Decizia 2014/451/UE a Consiliului din 26 mai 2014 privind semnarea şi încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014

Regulamentul 964/11-sep-2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile standard pentru instrumentele financiare

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2014