Rasfoire documente

Regulamentul 74/28-ian-2014 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Rectificare din 29-ian-2014 la Regulamentul (UE) nr. 936/2013 al Comisiei din 12 septembrie 2013 de stabilire pentru anul 2013 a ''listei Prodcom'' de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Regulamentul 75/27-ian-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1184/2005 al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucţionează procesul de pace şi încalcă dreptul internaţional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Regulamentul 76/28-ian-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce priveşte datele care trebuie transmise în cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Regulamentul 77/28-ian-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/40/PESC/28-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/423/PESC privind măsuri restrictive împotriva Sudanului şi a Sudanului de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/41/PESC/28-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/42/PESC/28-ian-2014 de modificare a Deciziei 2012/281/PESC în cadrul Strategiei europene de securitate de sprijinire a propunerii Uniunii privind instituirea unui cod de conduită internaţional pentru activităţile din spaţiul cosmic

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/43/UE/27-ian-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Lituania

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014