Rasfoire documente

Decizia 2014/648/UE, Euratom/05-sep-2014 adoptată de comun acord cu preşedintele ales al Comisiei, de adoptare a listei celorlalte persoane pe care Consiliul le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Regulamentul 954/04-sep-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Livarot (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Regulamentul 955/08-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/649/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/650/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/651/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/652/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/653/UE/08-sep-2014 de numire a doi membri italieni şi a patru supleanţi italieni în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/654/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru spaniol şi a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/655/UE/08-sep-2014 de numire a unui supleant estonian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014

Decizia 2014/656/UE/08-sep-2014 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2014