Rasfoire documente

Decizia 2014/626/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/542/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 16-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia (1) privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/543/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/549/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/544/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 referitoare la rapoartele speciale ale Curţii de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/545/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/546/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (fosta Agenţie Executivă pentru Competitivitate şi Inovare) aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/547/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (fosta Agenţie Executivă pentru Sănătate şi Consumatori) aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/548/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive a Consiliului European pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/550/UE, Euratom/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele (fosta Agenţie Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport) aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/551/UE, Euratom/03-apr-2014 privind închiderea conturilor bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/552/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/553/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/554/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/555/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/556/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/557/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/558/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/559/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/560/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului celui de al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/561/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/562/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/563/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/564/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/565/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/566/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/567/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/568/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/569/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/570/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/571/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/572/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/573/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Bancare Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Bancare Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/574/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Autorităţii Bancare Europene pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/575/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/576/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/577/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/578/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Produse Chimice pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/579/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/580/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/581/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/582/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/583/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/584/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/585/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/586/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/592/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/587/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/588/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/589/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European de Inovare şi Tehnologie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/600/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European de Inovare şi Tehnologie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/590/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare şi Tehnologie pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/591/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/593/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/594/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/595/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/607/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/596/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/597/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/621/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/598/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/599/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/601/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/602/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/603/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/604/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/605/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/606/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/608/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei de aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/609/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/610/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/611/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/612/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/613/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/614/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/615/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/616/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/617/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/624/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/618/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/619/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei GNSS European aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei GNSS European aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/620/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Agenţiei GNSS European pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/622/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/623/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/625/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/627/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ''Pile de combustie şi hidrogen'' aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ''Pile de combustie şi hidrogen'' aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/628/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ''Pile de combustie şi hidrogen'' pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/629/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/630/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/631/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/632/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/633/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/634/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/635/UE/03-apr-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Decizia 2014/636/UE/03-apr-2014 privind închiderea conturilor Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014

Rezolutie din 03-apr-2014 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiilor Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012: performanţe, gestiune financiară şi control

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2014