Rasfoire documente

Protocolul 4/27-iun-2014 DEFINIŢII

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 1/27-iun-2014 PRIVIND ACORDUL-CADRU DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA MOLDOVA CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE GENERALE DE PARTICIPARE A REPUBLICII MOLDOVA LA PROGRAMELE UNIUNII

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 2/27-iun-2014 PRIVIND DEFINIŢIA NOŢIUNII DE ''PRODUSE ORIGINARE'' ŞI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 3/27-iun-2014 PRIVIND ASISTENŢA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Decizia 2014/492/UE/16-iun-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Decizia 2014/493/Euratom/16-iun-2014 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014