Rasfoire documente

Decizia 2014/537/PESC/03-iul-2014 privind semnarea şi încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind modalităţile de transfer către Republica Centrafricană şi garanţiile aplicabile persoanelor deţinute de operaţia militară a Uniunii Europene (EUFOR RCA) în cadrul îndeplinirii mandatului acesteia (2014/537/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Acord din 18-iul-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind modalităţile de transfer către Republica Centrafricană şi garanţiile aplicabile persoanelor deţinute de operaţia militară a Uniunii Europene (EUFOR RCA) în cadrul îndeplinirii mandatului acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Decizia 2014/538/PESC/08-iul-2014 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (2014/538/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Acord din 05-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Regulamentul 916/22-aug-2014 de aprobare a substanţei de bază zaharoză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Regulamentul 917/22-aug-2014 de aprobare a substanţei active Streptomyces lydicus tulpina WYEC 108, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Regulamentul 918/22-aug-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active feromoni de lepidoptere cu catenă liniară

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Regulamentul 919/22-aug-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Rectificare din 23-aug-2014 la Decizia 2010/10/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autorităţile din Republica Polonă pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014