Rasfoire documente

Regulamentul 893/14-aug-2014 de interzicere a activităţilor de pescuit ale capcanelor înregistrate în Italia, Portugalia şi Spania, care pescuiesc ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, şi în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 894/14-aug-2014 de interzicere a activităţilor de pescuit ale navelor cu plasă-pungă aflate sub pavilioanele Croaţiei, Franţei, Italiei, Maltei şi Spaniei sau înmatriculate în aceste state membre şi care pescuiesc ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, şi în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 895/14-aug-2014 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (''REACH'')

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 896/18-aug-2014 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 793/2013 de stabilire a unor măsuri privind Insulele Feroe pentru a asigura conservarea stocului de hering atlantico-scandinav

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 898/18-aug-2014 de abrogare a taxei antidumping definitive asupra importurilor de cărbune activ sub formă de pudră având originea în Republica Populară Chineză ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 899/18-aug-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Decizia 2014/532/UE/23-nov-2011 privind ajutorul de stat C 28/10 pus în aplicare de Portugalia privind sistemul de asigurare a creditelor de export pe termen scurt [notificată cu numărul C(2011) 7756]

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014

Regulamentul 897/18-aug-2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2014