Rasfoire documente

Regulamentul 885/13-aug-2014 de stabilire a unor condiţii specifice aplicabile importurilor de bame şi de frunze de curry din India şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 91/2013 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Regulamentul 884/13-aug-2014 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile importurilor din anumite ţări terţe de anumite produse de hrană pentru animale şi alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Decizia 305/13/COL/10-iul-2013 A AUTORITĂŢII AELS DE SUPRAVEGHERE privind recapitalizarea societăţii de asigurări Sjova (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Regulamentul 882/31-iul-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Torrone di Bagnara (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Regulamentul 883/05-aug-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jamon de Seron (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Regulamentul 886/13-aug-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Decizia 2014/529/UE/12-aug-2014 privind o măsură luată de Belgia în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului, de rechemare de la utilizatorul final a unui tip de dopuri de protecţie auditivă pentru urechi [notificată cu numărul C(2014) 5670] (2014/529/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014

Decizia 2014/5915/UE/13-aug-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Letonia [notificată cu numărul C(2014) 5915]

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2014