Rasfoire documente

Orientarea BCE/2014/31/09-iul-2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 881/12-aug-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 874/08-aug-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 877/08-aug-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 878/12-aug-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active diclorprop-P, metconazol şi triclopir

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 879/12-aug-2014 privind stabilirea unei rate de ajustare a plăţilor directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 880/12-aug-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Acord din 13-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 873/08-aug-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 875/08-aug-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Decizia BCE/2014/32 /09-iul-2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru şi a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Regulamentul 876/08-aug-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014