Rasfoire documente

Regulamentul 843/23-iul-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Upplandskubb (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 844/23-iul-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cebularz lubelski (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 845/31-iul-2014 de interzicere a pescuitului de uvă în apele Uniunii din zonele IIa, IIIa şi IV, în zonele de gestionare 1, 2, 3 şi 4, de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 846/04-aug-2014 de modificare a anexei D la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile pentru animalele donatoare din specia ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 847/04-aug-2014 privind autorizarea DL-selenometioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 848/04-aug-2014 privind autorizarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 403/2009 în ceea ce priveşte etichetarea aditivului furajer L-valină

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 849/04-aug-2014 privind autorizarea preparatelor de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 şi Lactobacillus plantarum DSMZ 16627ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Regulamentul 850/04-aug-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Decizia 2014/515/UE/30-iul-2014 de numire a patru membri irlandezi şi a patru supleanţi irlandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014

Decizia 2014/516/UE/30-iul-2014 de numire a trei membri italieni şi a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 232L din 2014