Rasfoire documente

Regulamentul 820/24-iul-2014 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zona V de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Regulamentul 821/28-iul-2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare, comunicare şi vizibilitate pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Regulamentul 818/24-iul-2014 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Regulamentul 819/24-iul-2014 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele Uniunii şi internaţionale din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Regulamentul 822/28-iul-2014 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte regulile de origine în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate în ceea ce priveşte bicicletele fabricate în Cambodgia privind utilizarea în temeiul cumulului de componente pentru biciclete originare din Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Regulamentul 823/28-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014

Decizia 2014/504/UE/25-iul-2014 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la modelul pentru furnizarea informaţiilor privind planificarea pregătirii şi reacţiei în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2014