Rasfoire documente

Rectificare din 25-iul-2014 la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 798/23-iul-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 799/24-iul-2014 de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale şi finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 800/24-iul-2014 de stabilire a procedurilor de raportare şi a altor modalităţi practice privind finanţarea sprijinului operaţional în cadrul programelor naţionale şi în cadrul regimului special de tranzit, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 801/24-iul-2014 de stabilire a calendarului şi a altor condiţii de punere în aplicare referitoare la mecanismul de alocare a resurselor pentru Programul de relocare al Uniunii în cadrul Fondului pentru azil, migraţie şi integrare

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 802/24-iul-2014 de stabilire a modelelor pentru programele naţionale şi de stabilire a termenilor şi condiţiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie şi statele membre, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 803/24-iul-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă şi articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 804/24-iul-2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce priveşte reducerea sumelor ajutoarelor în cazul depunerii cu întârziere a cererilor unice şi a cererilor de alocare a drepturilor la plată referitoare la anumite zone ale Italiei afectate de inundaţiile din 2014

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Regulamentul 805/24-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Directiva 2014/86/UE/08-iul-2014 de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Directiva 2014/87/EURATOM/08-iul-2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Decizia 2014/496/PESC/22-iul-2014 privind aspecte ale desfăşurării, funcţionării şi utilizării Sistemului Global de Navigaţie prin Satelit European care afectează securitatea Uniunii Europene şi de abrogare a Acţiunii comune 2004/552/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Decizia 2014/497/UE/23-iul-2014 privind măsurile de prevenire a introducerii şi răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014

Rectificare din 25-iul-2014 la Decizia nr. 2 a comitetului mixt al Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene din 21 mai 2014 referitoare la cererea prin care Republica Moldova solicită să devină parte contractantă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2014