Rasfoire documente

Decizia 2014/486/PESC/22-iul-2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 795/03-iul-2014 privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 790/22-iul-2014 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 125/2014

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/483/PESC/22-iul-2014 de actualizare şi de modificare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2014/72/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/485/PESC/22-iul-2014 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 791/22-iul-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 792/22-iul-2014 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 793/22-iul-2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Regulamentul 794/22-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/482/PESC/22-iul-2014 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/484/PESC/22-iul-2014 de modificare a Poziţiei comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/487/PESC/22-iul-2013 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/488/PESC/22-iul-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/489/UE/19-iun-2013 privind ajutorul de stat SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] pus în aplicare de Regatul Spaniei pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate şi mai puţin urbanizate (cu excepţia comunităţii autonome Castilla-La Mancha)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2/21-mai-2014 referitoare la cererea prin care Republica Moldova solicită să devină parte contractantă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014