Rasfoire documente

Decizia 2014/459/UE/10-iul-2014 privind introducerea pe piaţă, pentru utilizări esenţiale, a produselor biocide care conţin cupru

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/454/UE/08-iul-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/453/UE/08-iul-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Informare din 12-iul-2014 privind intrarea în vigoare a prelungirii Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/451/PESC/26-mai-2014 privind semnarea şi încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Acord din 04-iul-2014 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Regulamentul 753/11-iul-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Regulamentul 754/11-iul-2014 privind refuzul autorizării Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) şi a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) ca aditivi pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Regulamentul 755/11-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Regulamentul 756/08-iul-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/452/UE/08-iul-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/455/PESC/11-iul-2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/456/UE/04-feb-2014 privind ajutorul de stat SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) pus în aplicare de Spania - Tarifele la energia electrică în Spania: consumatorii

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/457/UE/04-feb-2014 privind ajutorul de stat SA.36559 (C 3/07) (ex NN 66/06) pus în aplicare de Spania - Tarifele la energia electrică în Spania: distribuitorii

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Decizia 2014/458/UE/09-iul-2014 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014