Rasfoire documente

Regulamentul 721/16-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce priveşte prelungirea duratei de existenţă a întreprinderii comune până în 2024

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 722/24-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 723/23-iun-2014 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Nieheimer Kase (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 724/26-iun-2014 privind standardul de schimb pentru transmiterea de date solicitate prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 725/30-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 499/96 al Consiliului în ceea ce priveşte noile contingente tarifare ale Uniunii pentru anumiţi peşti şi produse pescăreşti originare din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 727/30-iun-2014 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (UE) nr. 1389/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 728/30-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Directiva 2014/84/UE/30-iun-2014 de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte nichelul

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia 2014/414/UE/27-iun-2014 prin care se propune Parlamentului European un candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia 2014/416/UE/09-apr-2014 privind schema de ajutoare de stat SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] pusă în aplicare de către Franţa (acord interprofesional încheiat în cadrul Asociaţiei franceze pentru valorificarea produselor şi sectoarelor profesionale ale horticulturii şi peisagisticii - Val'Hor)

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia 2014/417/UE/27-iun-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Letonia

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia BCE/2014/27/16-iun-2014 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Regulamentul 726/30-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 al Consiliului în ceea ce priveşte un nou contingent tarifar al Uniunii pentru hering preparat originar din Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia 2014/415/UE/24-iun-2014 privind modalităţile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014