Rasfoire documente

Regulamentul 717/27-iun-2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/410/UE/24-iun-2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 716/27-iun-2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/404/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/282/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/406/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/407/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 720/27-iun-2014 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de vită şi mânzat congelată

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Notificare din 28-iun-2014 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 713/24-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 714/25-iun-2014 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 715/26-iun-2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveşte lista caracteristicilor care trebuie să fie colectate în cadrul anchetei din 2016 referitoare la structura exploataţiilor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 718/27-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Regulamentul 719/27-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/405/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/284/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/407/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/287/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/408/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/290/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/409/UE/23-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/411/UE/24-iun-2014 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/412/UE/24-iun-2014 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014

Decizia 2014/413/UE/24-iun-2014 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2014