Rasfoire documente

Directiva 2014/83/UE/25-iun-2014 de modificare a anexelor I, II, III, IV şi V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Decizia 2014/397/UE/25-iun-2014 de amânare a datei de expirare a aprobării difetialonei şi difenacumului în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Decizia 2014/393/UE/20-iun-2014 de abrogare a Deciziei 2010/283/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 707/25-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 703/19-iun-2014 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru acibenzolar-s-metil, etoxiquin, flusilazol, izoxaflutol, molinat, propoxicarbazon, piraflufen-etil, chinoclamină şi warfarină din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 704/25-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 211/2013 privind cerinţele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni şi seminţe pentru producţia de germeni

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 705/25-iun-2014 de stabilire a taxei de import aplicabile spărturilor de orez

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 706/25-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 972/2006 în ceea ce priveşte taxa de import aplicabilă orezului Basmati

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Regulamentul 708/25-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Decizia 2014/394/UE/23-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor în Consiliul de asociere cu privire la Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere, la Regulamentul de procedură privind soluţionarea litigiilor în conformitate cu titlul X şi la Codul de conduită al membrilor comisiilor şi al mediatorilor, precum şi la lista membrilor comisiilor şi lista experţilor în comerţ şi dezvoltare durabilă

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Decizia 2014/395/UE/24-iun-2014 privind introducerea pe piaţă, pentru utilizări esenţiale, a produselor biocide care conţin cupru

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014

Decizia 2014/396/UE/24-iun-2014 de autorizare a introducerii pe piaţă a drojdiei pentru panificaţie tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2014