Rasfoire documente

Regulamentul 668/13-iun-2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Decizia 2014/369/UE/13-mai-2014 privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană şi Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părţi

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 666/12-mar-2014 de stabilire a cerinţelor substanţiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potenţialelor de încălzire globală şi a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internaţional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 667/13-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale referitoare la sancţiunile impuse registrelor centrale de tranzacţii de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare şi dispoziţiile temporale

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 669/18-iun-2014 privind autorizarea D-pantotenatului de calciu şi a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 670/18-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 671/18-iun-2014 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 672/18-iun-2014 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2014 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 673/02-iun-2014 privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Decizia 20/14/COL/29-ian-2014 de modificare pentru a nouăzeci şi doua oară a normelor procedurale şi de fond din domeniul ajutoarelor de stat

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Decizia 21/14/COL/29-ian-2014 de modificare pentru a nouăzeci şi treia oară a normelor procedurale şi de fond din domeniul ajutoarelor de stat

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 665/11-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative ''produs montan''

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 664/18-dec-2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicaţiile geografice protejate şi specialităţile tradiţionale garantate şi cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale şi anumite norme tranzitorii suplimentare

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014

Regulamentul 663/05-iun-2014 de înlocuire a anexelor A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2014