Rasfoire documente

Regulamentul 646/12-iun-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Regulamentul 647/12-iun-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Regulamentul 648/17-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Regulamentul 649/17-iun-2014 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Decizia 2014/364/UE/12-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, de către Comitetul mixt al SEE referitoare la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Decizia 2014/365/UE/12-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, în ceea ce priveşte modificarea Protocolului 30 la Acordul privind SEE referitor la dispoziţiile specifice privind organizarea cooperării în domeniul statisticii

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Decizia 2014/366/UE/16-iun-2014 de stabilire a listei programelor de cooperare şi de indicare a sumei globale a sprijinului total din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru fiecare program aferent obiectivului de cooperare teritorială europeană, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Decizia 2014/367/UE/16-iun-2014 de modificare a Directivei 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce priveşte data prevăzută la articolul 21 alineatul (3) până la care statele membre sunt autorizate să prelungească perioada de valabilitate a deciziilor referitoare la echivalenţa cartofilor de sămânţă proveniţi din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Decizia 2014/368/UE/16-iun-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/778/UE de autorizare a anumitor state membre să prevadă derogări temporare de la unele dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte cartofii de sămânţă originari din anumite provincii ale Canadei

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Regulamentul 130/18-iun-2014 Prescripţii uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDWS - Lane Departure Warning System) (*)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Declaratie din 18-iun-2014 unilaterală a Statului Israel (^1)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014

Declaratie din 18-iun-2014 unilaterală a Comisiei (^1)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2014