Rasfoire documente

Decizia BCE/2014/16/14-apr-2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/357/UE/13-iun-2014 privind conformitatea standardelor europene din seria EN 957 (părţile 2 şi 4-10) şi a standardului EN ISO 20957 (partea 1) pentru echipamente de antrenament staţionare şi a zece standarde europene pentru aparate de gimnastică cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/358/UE/13-iun-2014 privind conformitatea standardului european EN 16281:2013 pentru dispozitive de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon, rezistente la acţiunea copiilor, care se montează de utilizator, cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţei standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/359/UE/13-iun-2014 privind conformitatea standardelor europene EN 15649-1:2009+A2:2013 şi EN 15649-6:2009+A1:2013 pentru articolele plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/355/UE/12-iun-2014 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 632/13-mai-2014 de autorizare a substanţei active flubendiamidă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 633/13-iun-2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru manipularea vânatului sălbatic mare şi pentru inspecţia post mortem a vânatului sălbatic

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 636/13-iun-2014 privind un model de certificat pentru comerţul cu vânat sălbatic mare nejupuit

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 635/13-iun-2014 de deschidere a unui contingent tarifar pentru importul de zahăr industrial până la sfârşitul anului de comercializare 2016/2017

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 634/13-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea 21 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 637/13-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1979/2006 în ceea ce priveşte contingentul tarifar de import pentru conservele de ciuperci originare din China

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Regulamentul 638/13-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/351/UE/13-mai-2014 privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană şi Republica Madagascar de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părţi

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/352/UE/21-mai-2014 de desemnare a Capitalei europene a culturii pentru anul 2018 în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/353/UE/21-mai-2014 privind dispoziţiile practice şi procedurale în vederea numirii de către Consiliu a trei experşi în cadrul juriului de selecţie şi monitorizare pentru acţiunea ''Capitalele europene ale culturii'' pentru perioada 2020-2033

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/354/Euratom/12-iun-2014 de numire a unui membru în cadrul Comitetului ştiinţific şi tehnic al Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014

Decizia 2014/356/UE/12-iun-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/138/UE cu privire la condiţiile de introducere şi de circulaţie în interiorul Uniunii a anumitor plante pentru prevenirea introducerii şi răspândirii Anoplophora chinensis (Forster)

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2014