Rasfoire documente

Regulamentul 630/12-iun-2014 de modificare pentru a 215-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Decizia 2014/350/UE/05-iun-2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 622/14-feb-2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor de participare şi diseminare pentru ''Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020'' cu privire la întreprinderea comună pentru iniţiativa privind medicamentele inovatoare 2

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 627/12-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce priveşte monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 629/12-iun-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active metil-nonil-cetonă

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 628/12-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 în ceea ce priveşte contingentul tarifar de import pentru usturoiul originar din China

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Decizia 2014/347/UE/20-feb-2014 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Protocol din 17-dec-2012 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 623/14-feb-2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor de participare şi diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) -''Orizont 2020'' cu privire la întreprinderea comună pentru bioindustrii

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 624/14-feb-2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor de participare şi diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - ''Orizont 2020'' cu privire la întreprinderea comună Clean Sky 2

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 625/13-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerinţele aplicabile instituţiilor care acţionează în calitate de investitori, sponsori, creditori iniţiali şi iniţiatori în ceea ce priveşte expunerile la riscul de credit transferat

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 626/10-iun-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Regulamentul 631/12-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Decizia 2014/348/UE/05-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Decizia 2014/349/PESC/12-iun-2014 de modificare a Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (^1) EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014