Rasfoire documente

Directiva 2014/77/UE/10-iun-2014 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Informare din 11-iun-2014 privind aplicarea provizorie a unui protocol adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Informare din 11-iun-2014 privind aplicarea provizorie a unui protocol adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Decizia 2014/345/UE/06-iun-2014 de modificare a Deciziei 2012/481/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Informare din 11-iun-2014 privind aplicarea provizorie a unui protocol adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Informare din 11-iun-2014 privind aplicarea provizorie a unui acord privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Decizia 2014/343/UE/24-mar-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi a trei acorduri conexe

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 11-apr-2014 privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Decizia 2014/344/UE/19-mai-2014 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 03-mar-2014 între Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Regulamentul 618/02-iun-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Regulamentul 619/10-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Rectificare din 11-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 11-apr-2014 ACORDURI sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la aplicarea provizorie a Protocolului adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Act Final din 11-apr-2014 la ACORDUL din 11 aprilie 2014 privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Protocol Aditional din 11-apr-2014 la acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Protocol Aditional din 11-apr-2014 la acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Protocol Aditional din 11-apr-2014 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatului Norvegiei, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014