Rasfoire documente

Decizia BCE/2013/26/29-aug-2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/28/29-aug-2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/29/29-aug-2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/30/29-aug-2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/31/30-aug-2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 47/13-ian-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dithmarscher Kohl (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 49/13-ian-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel de Tenerife (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 45/20-ian-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 46/20-ian-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 48/13-ian-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chataigne d'Ardeche (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 50/20-ian-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 170/2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului, ca urmare a aderării Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 51/20-ian-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor dimetomorf, indoxacarb şi piraclostrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Regulamentul 52/20-ian-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/22/PESC/20-ian-2014 de modificare a Deciziei 2013/353/PESC de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/23/PESC/20-ian-2014 de abrogare a Deciziei 2013/350/PESC de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/24/PESC/20-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/25/UE/17-ian-2014 privind notificarea de către Republica Slovacă a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/26/UE/17-ian-2014 privind notificarea de către Republica Slovenia a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/27/UE/17-ian-2014 cu privire la ajutorul financiar din partea Uniunii pentru anul 2014 acordat laboratoarelor de referinţă ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/27/29-aug-2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/53/31-dec-2013 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Latvijas Banka

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Rectificare din 21-ian-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 41/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014