Rasfoire documente

Regulamentul 604/04-mar-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative şi cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Acord din 20-mai-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele şi la resursele biologice marine aparţinând Mayotte, care se află sub jurisdicţia Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Decizia 2014/331/UE/14-apr-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele şi la resursele biologice marine aparţinând Mayotte, care se află sub jurisdicţia Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Regulamentul 605/05-iun-2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol şi a frazelor de precauţie în limba croată şi al adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Regulamentul 606/05-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Decizia 2014/332/UE/04-iun-2014 de modificare a anexelor la Deciziile 92/260/CEE, 93/197/CEE şi 2004/211/CE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru importul de cai înregistraţi provenind din anumite părţi ale teritoriului Indiei

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Decizia 2014/333/UE/05-iun-2014 privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul portalului european e-justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014