Rasfoire documente

Orientarea BCE/2014/10/12-mar-2014 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Decizia 2014/326/PESC/28-ian-2014 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Coreea de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Coreea la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Acord din 23-mai-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Coreea de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Coreea la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Regulamentul 601/04-iun-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte categoriile de carne şi utilizarea anumitor aditivi alimentari în preparatele din carne

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Regulamentul 602/04-iun-2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru a facilita convergenţa practicilor de supraveghere cu privire la punerea în aplicare a ponderilor de risc suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Regulamentul 603/04-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Decizia 2014/327/UE/06-mai-2014 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul celei de a 53-a sesiuni a Comitetului de experţi în domeniul transportului de mărfuri periculoase al OTIF cu privire la anumite modificări la apendicele C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), aplicabile de la 1 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Decizia BCE/2014/11/12-mar-2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Orientarea BCE/2014/12/12-mar-2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Decizia 407/13/COL/23-oct-2013 de modificare, pentru a nouăzecea oară, a normelor de procedură şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 şi prin prelungirea valabilităţii capitolelor privind ajutoarele de stat naţionale pentru perioada 2007-2013 şi privind criteriile pentru o evaluare aprofundată a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Orientare din 23-oct-2013 ORIENTĂRI PRIVIND AJUTOARELE DE STAT REGIONALE PENTRU PERIOADA 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014