Rasfoire documente

Regulamentul 583/28-mai-2014 de modificare pentru a 214-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 579/28-mai-2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziţii ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte transportul maritim al uleiurilor şi al grăsimilor lichide

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Decizia 2014/307/UE/13-mai-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Decizia 2014/309/PESC/28-mai-2014 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Informare din 29-mai-2014 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Decizia 2014/305/UE/09-iul-2013 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene care asigură un cadru general pentru cooperarea consolidată

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Decizia 2014/306/UE/13-mai-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 577/28-mai-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 578/28-mai-2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 580/28-mai-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse - Lonzu (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 581/28-mai-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse - Prisuttu (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 582/28-mai-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Coppa de Corse/Coppa de Corse - Coppa di Corsica (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Regulamentul 584/28-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Decizia 2014/308/PESC/28-mai-2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014

Rectificare din 29-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (''EaSI'') şi de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2014