Rasfoire documente

Regulamentul 515/16-apr-2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 516/16-apr-2014 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 510/16-apr-2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 şi (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 512/16-apr-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenţiei GNSS European

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 513/16-apr-2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Decizia 2014/283/UE/14-apr-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Protocol din 29-oct-2010 DE LA NAGOYA privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Decizia 2014/284/UE/14-apr-2014 privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Acord din 30-sep-2013 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 511/16-apr-2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 514/16-apr-2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Regulamentul 517/16-apr-2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014