Rasfoire documente

Regulamentul 528/12-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opţiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 522/11-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare şi de gestionare a acţiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/74/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi ''C-press'' pentru instrumente industriale de monitorizare şi control

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 523/12-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligaţiunilor garantate ale unei instituţii şi valoarea activelor instituţiei

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 524/12-mar-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care specifică informaţiile pe care autorităţile competente din statele membre de origine şi cele din statele membre gazdă şi le comunică reciproc

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 525/12-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieţei

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 526/12-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative şi a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 527/12-mar-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituţiei în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii şi care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 529/12-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanţă al extinderilor şi al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating şi ale abordării avansate de evaluare

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 530/12-mar-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative şi pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacţionare

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 531/12-mar-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 532/13-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Regulamentul 533/19-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/69/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea nominală sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate în instrumentele industriale de monitorizare şi control

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/70/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din plăcuţele cu microcanale

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/71/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură ale unei interfeţe de elemente suprapuse de mare suprafaţă

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/72/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură şi din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice şi electronice şi din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere şi în alte sisteme electrice şi electronice de comandă a motoarelor

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/73/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinaţi care sunt utilizaţi în măsurători de conductivitate

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/75/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampă - folosite pentru iluminarea din spate a afişajelor cu cristale lichide din componenţa instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2017

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Directiva 2014/76/UE/13-mar-2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural şi specializat şi opere de artă luminoasă

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Decizia 2014/291/UE/16-mai-2014 de acordare a unei derogări solicitate de Ţările de Jos în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014

Decizia 2/13-mai-2014 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitor la definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2014