Rasfoire documente

Decizia 2014/288/UE/12-mai-2014 în ceea ce priveşte cerinţele comune de raportare standard pentru programele naţionale de eradicare, control şi monitorizare a anumitor boli ale animalelor şi zoonoze, cofinanţate de Uniune, şi de abrogare a Deciziei 2008/940/CE

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia 2014/287/UE/10-mar-2014 de stabilire a criteriilor pentru înfiinţarea şi evaluarea reţelelor europene de referinţă şi a membrilor lor şi pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză privind înfiinţarea şi evaluarea unor asemenea reţele

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia 2014/289/UE/15-mai-2014 de autorizare a prelungirii de către statele membre a autorizaţiilor provizorii acordate pentru substanţele active pinoxaden şi meptildinocap

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia 2014/286/UE/10-mar-2014 de stabilire a criteriilor şi condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reţelele europene de referinţă şi furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei reţele europene de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Regulamentul 518/05-mar-2014 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013 şi (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei în ceea ce priveşte etichetarea produselor cu impact energetic pe internet

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Regulamentul 519/16-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce priveşte modalităţile de prelevare de probe pentru loturi mari de mirodenii şi suplimente alimentare, criteriile de performanţă pentru toxinele T-2 şi HT-2 şi pentru citrinin şi metodele de analiză de screening

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Regulamentul 520/16-mai-2014 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2014 a anumitor cantităţi reţinute în anul 2013 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Regulamentul 521/16-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia EUTM MALI/2/2014/13-mai-2014 privind acceptarea contribuţiilor din partea statelor terţe la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia 2014/290/UE/14-apr-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Chile privind modificarea anexei XII la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, de stabilire a listei entităţilor chiliene care fac achiziţii în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din partea IV (Achiziţii publice)

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014