Rasfoire documente

Decizia 2014/278/UE/12-mai-2014 privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, cu excepţia chestiunilor legate de readmisie

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Decizia 2014/279/UE/12-mai-2014 privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce priveşte chestiunile legate de readmisie

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 499/11-mar-2014 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 şi (UE) nr. 1306/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului prin modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 500/11-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare pentru măsuri de însoţire în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 501/11-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte anumite cerinţe referitoare la produsele agricole care beneficiază de ajutor pentru depozitare privată

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 502/11-mar-2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte baza de calcul a reducerilor care urmează să fie aplicate agricultorilor de către statele membre datorită reducerii liniare a plăţilor în 2014 şi disciplinei financiare pentru anul calendaristic 2014

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 503/08-mai-2014 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Muscat du Ventoux (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 504/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active ''uleiuri vegetale/ulei de lămâiţă''

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 505/15-mai-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea coloranţilor pentru caramel (E 150a-d) în bere şi în băuturile din malţ

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 506/15-mai-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea substanţei etil lauroil arginat ca agent de conservare în anumite produse din carne tratate termic

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Regulamentul 507/15-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Decizia 2014/280/UE/08-mai-2014 privind poziţia care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene la Organizaţia Maritimă Internaţională în cadrul celei de a 93-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţa maritimă privind adoptarea modificărilor aduse regulilor II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 din Convenţia SOLAS, Codului internaţional al mijloacelor de salvare şi Codului privind programul de inspecţii intensificate din 2011

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Decizia 2014/281/UE/14-mai-2014 de acordare a recunoaşterii UE Registrului Naval Croat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014

Decizia 2014/282/UE/14-mai-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/44/UE privind normele aplicabile controalelor sanitar-veterinare efectuate asupra animalelor vii şi produselor de origine animală introduse în anumite departamente franceze de peste mări provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2014