Rasfoire documente

Regulamentul 479/12-mai-2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Coasta de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/271/PESC/12-mai-2014 de punere în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 481/04-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 480/03-mar-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 478/12-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 482/04-mar-2014 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 în ceea ce priveşte emisiile specifice medii de CO2 pe 2010 care au fost stabilite pentru producătorul Great Wall Motor Company Limited

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 483/08-mai-2014 privind măsuri de protecţie împotriva diareii porcinelor cauzată de un deltacoronavirus în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală privind introducerea în Uniune a sângelui şi a plasmei sangvine de origine porcină uscate prin pulverizare destinate producţiei de hrană pentru porcinele de fermă

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 484/12-mai-2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la capitalul ipotetic al unei contrapărţi centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 485/12-mai-2014 de aprobare a substanţei active Bacillus pumilus QST 2808, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 486/12-mai-2014 de revocare a autorizaţiei acordate pentru substanţa activă oxid de fenbutatin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 487/12-mai-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metil şi triticonazol

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 488/12-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de cadmiu din produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 489/12-mai-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate, printre altele, din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Regulamentul 490/12-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/266/UE/06-mai-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană de la 22 iulie 1972 în ceea ce priveşte adaptarea Protocolului nr. 3 la acord (definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă) ca urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/267/UE/06-mai-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/268/UE/06-mai-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/269/UE/06-mai-2014 de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce priveşte lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/270/PESC/12-mai-2014 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Decizia 2014/272/UE/12-mai-2014 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de piatră aglomerată originară din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Rectificare din 13-mai-2014 la Regulamentul (UE) nr. 432/2014 al Consiliului din 22 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014

Rectificare din 13-mai-2014 la Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţionale săvârşite în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2014