Rasfoire documente

Decizia 2014/255/UE/29-apr-2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Regulamentul 464/06-mai-2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul uvei (Gymnammodytes cicerelus şi G. semisquamatus) şi al guvizilor (Alphia minuta şi Crystalogobius linearis) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Catalonia)

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Decizia 2014/252/UE/14-apr-2014 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Regulamentul 462/05-mai-2014 de autorizare a substanţei de bază Equisetum arvense L., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Regulamentul 463/05-mai-2014 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, clauzele şi condiţiile aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre şi Comisie

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Regulamentul 465/06-mai-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Decizia 2014/253/UE/16-apr-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, prezentată de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Decizia 2014/254/UE/16-apr-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentată de Italia)

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Acord din 16-dec-2013 între Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014