Rasfoire documente

Regulamentul 427/25-apr-2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare şi de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 424/22-apr-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prekmurska sunka (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Act Final din 09-nov-2009 la ACORDUL-CADRU de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Acord-Cadru din 09-nov-2009 de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 425/22-apr-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Torrfisk fra Lofoten (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/228/UE/25-nov-2013 privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/229/UE/27-oct-2009 privind semnarea unui acord-cadru de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/230/UE/14-apr-2014 privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, cu excepţia chestiunilor legate de readmisie

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/231/UE/14-apr-2014 privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/232/UE/14-apr-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Gaboneză

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 426/25-apr-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 428/25-apr-2014 de adoptare a unor măsuri excepţionale de sprijin pentru piaţa cărnii de porc din Lituania şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 324/2014 de adoptare a unor măsuri excepţionale de sprijin pentru piaţa cărnii de porc din Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 429/25-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Regulamentul 430/25-apr-2014 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2014 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/233/UE/14-apr-2014 de modificare a Deciziei 2013/488/UE privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/234/UE/23-apr-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/236/UE/24-apr-2014 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru supraveghere şi alte măsuri de urgenţă aplicate în Estonia, în Letonia, în Lituania şi în Polonia în vederea combaterii pestei porcine africane

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/237/UE/24-apr-2014 privind măsurile de prevenire a introducerii şi a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce priveşte anumite fructe şi legume originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Decizia 2014/235/UE/23-apr-2014 de aprobare a actualizării programului de ajustare macroeconomică al Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Acord din 01-dec-2005 privind Sistemul Global de Navigaţie prin Satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014