Rasfoire documente

Regulamentul 404/17-feb-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 415/23-apr-2014 de modificare şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce priveşte gestionarea contingentelor tarifare pentru produsele lactate originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 405/23-apr-2014 de aprobare a acidului lauric ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 406/23-apr-2014 de aprobare a etil butil acetil amino propionatului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 407/23-apr-2014 de aprobare a transflutrinului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 408/23-apr-2014 de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 409/23-apr-2014 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 410/23-apr-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce priveşte monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 417/23-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Decizia 2014/225/UE/14-apr-2014 de numire a unui membru neerlandez şi a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Rectificare din 24-apr-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Lituania şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 412/23-apr-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 411/23-apr-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de vită şi mânzat proaspătă şi congelată originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 413/23-apr-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 414/23-apr-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de porc proaspătă şi congelată originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014

Regulamentul 416/23-apr-2014 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru anumite cereale originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2014