Rasfoire documente

Regulamentul 400/22-apr-2014 privind un program de control multianual şi coordonat al Uniunii pentru 2015, 2016 şi 2017 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide şi de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 401/22-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 397/16-apr-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 398/22-apr-2014 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru bentiavalicarb, ciazofamid, cihalofopbutil, forclorfenuron, pimetrozin şi siltiofam din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 399/22-apr-2014 privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 şi Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 402/22-apr-2014 privind eliberarea licenţelor de import şi atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii aprilie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Regulamentul 403/22-apr-2014 de fixare a coeficientului de alocare pentru eliberarea licenţelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 aprilie 2014 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Decizia 2014/222/PESC/16-apr-2014 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Decizia 2014/223/UE/16-apr-2014 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014

Decizia 2014/224/UE/16-apr-2014 privind transferul de unităţi ale cantităţii atribuite în contul de depozit al părţii la Protocolul de la Kyoto pe care aceasta îl deţine în registrul Finlandei

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2014