Rasfoire documente

Regulamentul 27/19-dec-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Anglesey Sea Salt/Halen Mon (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 28/19-dec-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Country Lamb (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 29/19-dec-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Country Beef (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 30/13-ian-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Konservolia Rovion) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 31/14-ian-2014 de abrogare a Deciziilor 2004/301/CE şi 2004/539/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 388/2010

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 32/14-ian-2014 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un ''nou exportator'' a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de transpalete manuale şi componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013 al Consiliului, de abrogare a taxei asupra importurilor care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Regulamentul 33/14-ian-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Decizia 2014/10/UE/13-ian-2014 de numire a unui membru suedez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Decizia 2014/11/UE/20-dec-2013 de rectificare a anexei II la Decizia de punere în aplicare 2012/707/UE de stabilire a unui format comun pentru prezentarea informaţiilor în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014